VIDEO: Thủ môn nhận 'cú lừa' bởi một chiếc dép

Sân bóng làng luôn tạo ra những tình huống hài hước, lần này chàng thủ môn nghiệp dư đã bị đánh lạc hướng bởi một chiếc dép.