VIDEO: Cách Quyền Vương xử lý đối thủ khỏe và thấp hơn mình

Nam vương Boxing Việt Nam Trương Đình Hoàng hướng dẫn phương pháp một võ sĩ đánh với đối thủ khỏe hơn nhưng thấp hơn.